Translate

Tuesday, March 31, 2015

3 strategieen voor engagement en welzijn van medewerkers

'Engagement' van medewerkers staat volop in de belangstelling. De term 'engagement' kent verschillende definities en kan je lezen als het werkgevers belang mensen te binden aan het bedrijf. Het onderzoeksbureau Gallup definieert “engaged” medewerkers als volgt:
they are involved in, enthusiastic about, and committed to their work and contribute to their organization in a positive manner. 
In de definitie van Gallup staat de individuele medewerker veel meer centraal.

Er circuleren tal van cijfers waarom engagement zo belangrijk zou zijn, vaak zonder bron vermelding. Uiteindelijk stuitte ik op de bron: het rapport van het onderzoeksbureau Gallup. Gallup publiceerde in 2013 de resultaten van een grootschalige studie over de betrokkenheid – engagement van medewerkers in de Amerikaanse beroepsbevolking. Een van de meest opvallende bevindingen is dat slechts 30% van de beroepsbevolking engaged is en 20% disengaged. Je leest nogal eens dat 70% niet engaged is en gesuggereerd wordt dat 70% disengaged zou zijn.

Disengagement is killing, dat is de Bottom Line. Slimme managers besteden aandacht aan deze cijfers of op zijn minst aan de kosten die disengagement opleveren. In termen van betrokkenheid zijn medewerkers van de top 25% van de bedrijven niet alleen productiever en winstgevender, zij hebben ook minder last van ziekteverzuim en veiligheidsincidenten dan werknemers in de laagste 25%. Gallup analisten hebben deze negatieve productiviteitsaspecten vertaald in dollars: ongeveer $ 500.000.000.000 is verloren gegaan in de Amerikaanse economie als gevolg van 'disengagement' van medewerkers. Een niet te bevatten hoog bedrag, kortom het gaat om veel geld.

Gallup adviseert dat bedrijven en organisaties 3 strategieën volgen om engagement van hun medewerkers te verbeteren:
 1. Management 2.0
 2. Richt je op de sterktes van medewerkers
 3. Verbeter het welzijn (wellbeing) van medewerkers
1. Management 2.0
Gallup dicht de meeste schade toe aan "managers" wat betreft disengagement van medewerkers. Het zijn leiders die niet actief aan de slag zijn om de 'engagement' van medewerkers op alle niveaus te verbeteren, met als gevolg dat zij ontevredenheid in de hand werken.
Het is tijd voor management 2.0. Kies de juiste mensen voor het management en concentreer je op het bouwen van een succesvol, positief team. De beste managers zijn in staat om effectief hun medewerkers te ondersteunen en hen er bij te betrekken. Invloedrijke managers zijn bekwaam in het selecteren van goede kandidaten. Zij doen er alles aan opdat medewerkers zoveel mogelijk zelfstandig (autonomie) hun werk kunnen inrichten (regelruimte). Leidinggevenden hebben een cruciale rol met betrekking tot het verbeteren van de engagement en het welzijn van medewerkers. And last but not least, goede leidinggevenden stralen vertrouwen uit.
Dit past in het pleidooi van Gary Hamel dat het nu echt tijd is dat het management een transitie doormaakt.


 Gary Hamel: Reinventing the Technology of Human Accomplishment
In mijn vorige blog ben ik reeds ingegaan op de rol van technologie en data.

2. Richt je op de sterktes van medewerkers en maak gebruik van energie
Het cultiveren van natuurlijke sterktes is een effectieve methode om de werkplek betrokkenheid te vergroten. Het stimuleren en het benadrukken van deze sterke punten verbetert ook de werknemer-manager relatie. Gallup stelt dat "teams die zich richten op de sterke punten elke dag 12,5% hogere productiviteit opleveren". Ga aan de slag waar energie tot bloei kan en wil komen, bij zowel mensen als de organisatie. Ga met enthousiastelingen aan de slag en informeer geïnteresseerden over hun ervaringen als ware het een glazen huis, waardoor zij zich ook uitgenodigd voelen. Dit past in het gedachtegoed van de positieve psychologie. Martin Seligman introduceert de term Flourishing - a new understanding of wellbeing at Happiness & Its Causes.

 Martin Seligman introduceert Perma, dat staat voor de 5 essentiële elementen van duurzaam welzijn: 
 • Positieve emoties; zoals plezier, vreugde, nieuwsgierigheid, inspiratie, tevredenheid en dankbaarheid.
 • Engagement en flow 
 • Goede Relaties - vrienden  en altruïsme
 • Meaning- betekenis  
 • Accomplishments – zelf-discipline - mastery of competence 


3. Verbeter het welzijn of de vitaliteit van medewerkers
Het bevorderen van gezonde en gelukkige werknemers leidt tot meer betrokkenheid en een grotere productiviteit. Termen als veerkracht en wendbaarheid worden dan vaak genoemd. Daarnaast worden fysieke en mentale gezondheid in 1 adem genoemd met een gezonde werk-privé balans. Aandachtspunten zijn :
 • Communiceer consistent het belang van het welzijn van medewerkers in alle programma’s van het bedrijf;
 • Stimuleer dat medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen en wees schuitig met de mogelijkheden;
 • Publiceer positieve normen voor het maken van gezonde keuzes en bied ondersteuning waar mogelijk (ontstijg het niveau van de bedrijfsfiets); 
 • Denk ook aan de privé situatie;
 • Zorg er voor dat medewerkers elkaar volop kunnen en willen ondersteunen. 

No comments:

Post a Comment