Translate

Thursday, June 11, 2015

Artikel: Werk maken van 70:20:10 in O&O. Juni 2015

Auteurs:
Hugo Hoetink van Horizon Training en Ontwikkeling
Titel:  Werk maken van 702010 (download artikel door op link te klikken)
Kas Burger

De 702010-benadering van Jennings staat niet voor niets in de belangstelling van corporate academies. 702010 belooft de koppeling tussen leren en presteren te versterken, de rijke leermogelijkheden van de werksituatie te benutten en een einde te maken aan het transfervraagstuk. Kortom: meer businessimpact tegen minder kosten. Maar hoe maak je deze beloften waar?

Wij ervaren 702010 (werkend leren) als een handige kapstok, maar de theoretische onderbouwing is mager. Er zijn concepten beschikbaar, onder andere vanuit de organisatieverander- en leertheorieën, die 702010 kunnen versterken én die er voor kunnen zorgen dat de beloften van deze benadering uit de verf komen. In dit artikel laten we eerst zien hoe we 702010 hebben verbonden met genoemde theorieën.


Vervolgens beschrijven we de praktische vertaling van die verbinding in corporate programma’s voor individuele competentieontwikkeling, waaronder ‘strengthen your personal leadership’ van de KLM-academy.

Daarna reflecteren we op onze ervaringen in deze programma’s, waarbij de spanning zichtbaar wordt tussen het uitgangspunt van ‘werkend leren’ en academytrajecten die primair vanuit het leer- en ontwikkelperspectief in het leven zijn geroepen.

Tenslotte geven we aan wat dit betekent voor verdere ontwikkeling van 702010 vanuit het perspectief van een corporate academy.

Voor de rest van het artikel verwijzen wij naar Opleiding & Ontwikkeling of neem contact op met Kas: kas.burger@cascas.nl of 0651829114.

Statements artikel
Werkend leren betekent niet alleen dat je oefent met nieuw gedrag en reflecteert op je ervaringen, maar dat je ook leert om daar in je werk tijd voor in te ruimen. 

Door deelnemers ruim voor de eerste trainingsbijeenkomst in actie te zetten ligt het accent meteen op doen, ervaren en reflecteren in het werk (70%) en minder op de formele bijeenkomsten (10%). 

Binnen de 702010 –aanpak zal de invulling van de 10% veranderen. De aandacht zal opschuiven van inhoud naar lerend vermogen.

702010 lokt een ‘mindshift voor managers’ uit, wanneer medewerker en leidinggevende een businesscase overeenkomen als entreevoorwaarde voor het leerprogramma. Zij gaan presteren en leren  zo veel meer als een geheel zien. 

Werkend leren vraagt focus van management, niet alleen bij de aansturing maar ook bij het ontwerp van werkprocessen. Reflectie, dialoog en experiment worden dan vanzelfsprekend.

Binnen het kader van een corporate academy programma zitten er grenzen aan het ‘leren binnen de context’, wat een cruciaal element is van 702010. Academies zouden een grotere rol moeten spelen in het stimuleren en faciliteren van het leren in teams.

No comments:

Post a Comment