Translate

Monday, October 6, 2014

Werkend leren met de 70:20:10 of CasCas-app

Met trots kunnen we je vertellen dat de 702010 of CasCas-app online is. We zetten  hiermee een flinke stap voorwaarts waardoor mensen het leren in het werk nog beter kunnen organiseren en de kans op duurzame verandering dichterbij komt. Collegae, je mentor of je coach kunnen met de App makkelijker en sneller reageren op een bericht. Als coach of mentor zie je in 1 oogopslag of er nieuwe berichten zijn van je coachees. Je kan bijvoorbeeld  in de ‘verloren minuten’ feedback geven; in de pauze tijdens een bijeenkomst, bij het tankstation onderweg, etc. De App werkt tevens in de hand dat mensen elkaar kort feedback geven, zoals je dat gewend bent met Whatsapp of Facebook.

Aanleiding
Er zijn een aantal redenen om een App te maken, naast de site.  Leren heeft  alles te maken met bewegen en ervaren; dat je voorgenomen activiteiten probeert uit te voeren, dat je het nog eens probeert en nog eens. Dat je regelmatig stil staat bij je leerdoelen en er over nadenkt; dat het leerdoel op de voorgrond staat (Weick). Leidinggevenden hebben hierbij de taak te monitoren of een medewerker in beweging blijft. Wanneer een medewerker niet meer met leerdoelen bezig is, wordt het tijd om daar in de wandelgang naar te vragen.

Ik moedig gebruikers aan om elkaar kort feedback te geven en ik benadruk dat het niet altijd om uitgebreide reflecties gaat. Die ene uitgekiende vraag of opmerking kan zoveel teweeg brengen, al was het alleen maar dat je je gesteund voelt. Facebook heeft ons geleerd om meer in spreektaal met elkaar te communiceren en dat is waardevol. Het is wel van belang om zo nu en dan de tijd te nemen om de juiste en  uitgekiende feedback te kunnen geven of scherpe vraag te kunnen stellen. Whatsapp inspireerde mij om de interacties in een virtuele asynchrone dialoog te visualiseren.
Bij een bericht kan de gebruiker aangeven of het al dan niet een verslag betreft van een uitgevoerde activiteit.

Het is van belang om feedbackgevers te verleiden snel een eerste reactie te geven; we hebben van gaming geleerd dat directe feedback zo van belang is. De waardering, de aanmoediging is cruciaal om door te zetten wat je je voorgenomen hebt en dat het waard is je tijd te nemen over leerervaringen te reflecteren.  A la minuut of synchroon is veelal niet haalbaar maar de App werkt wel in de hand dat feedback snel geplaatst kan worden. Dat geeft de persoon in kwestie steun en hij / zij zal zich gesteund voelen. Vandaar dat gebruikers met 1 blik kunnen zien of er nieuwe berichten zijn door middel van de gekleurde bolletjes in het hoofdmenu. Een app. helpt ook de feedbackgever om de leerervaringen van de ander op de voorgrond te plaatsen.Een aantal pagina's hebben een menu waardoor gebruikers extra handelingen kunnen verrichten. 


Je zult de CasCas-app. niet in de Istore of playstore aantreffen, aangezien het een zogenaamde web-app. is. Wanneer je in het bezit bent van een CasCas-account, kan je tevens een icoontje op het startscherm van je smartfoon plaatsen. 

No comments:

Post a Comment